ΚΑΙΣΣΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ Α.Ε.Ε.Β.Ε.

Εταιρικά στοιχεία

ΚΑΪΣΣΑ - ΣΤΡAΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ Α.Ε

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ

43η οδός (χωρίς Αρ.) ΒΙΟΠΑ Ανω Λιοσίων, ΤΚ 13342

45η οδός 5, ΒΙΟΠΑ Ανω Λιοσίων,ΤΚ 13342,τηλ,2108328511

ΑΦΜ 081485556

ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών

ΓΕΜΗ 4485301000ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

1. Πέτρος Παν. Κολυβάς - Πρόεδρος

2. Ιωάννης Θησ. Λιβέριος – Αντιπρόεδρος

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Δέσποινα Δημίδου - e-mail: [email protected]

Ισολογισμοί

ΓΕΜΗ Καταστατικό 24/12/2014

ΓΕΜΗ Καταστατικό 10/09/2020

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2015

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2016

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2017

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2018

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2019

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2020

Δημοσιεύσεις

Τροποποίηση Καταστατικού 10/08/2020

Ανακοίνωση Νέο Δ.Σ. 28/02/2017

Πρακτικό Δ.Σ. 29/06/2015

Πρακτικό Γ.Σ. 29/06/2015

Πρακτικό Δ.Σ 28/02/2017 Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα     

Πρακτικό Γ.Σ.28/02/2017 Αντικατάσταση Μελών Δ.Σ.  

Τροποποιήσεις καταστατικού ΦΕΚ αρ.7317 / Τ.Α.Ε. / 26.07.2011 

Τροποποιήσεις καταστατικού ΦΕΚ αρ 1289 / Τ.Α.Ε. / 25.02.2013  

Copyright © 2017 Magento, Inc. All rights reserved. Developed by Netsteps