Εταιρική Ταυτότητα

Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρείας Κάισσα Στρατηγική & Φαντασία Α.Ε.Ε.με τα εξής στοιχεία:

Έδρα: 43η  Οδός (χωρίς αριθμό), ΒΙΟΠΑ, 13342, 45η Οδός 5, ΒΙΟΠΑ  13342 A.Λιόσια – Αττική,

Τηλ: 210 8328515 

ΓΕΜΗ: 4485301000

ΑΦΜ: 081485556

ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Copyright © 2017 Magento, Inc. All rights reserved. Developed by Netsteps